Moj popis blogova

Zbirka nađenih stvari


 Predmeti skupljeni širom vrta i bliže okolice i vraćeni u funkciju. Sukulent ubran na plaži u Nazareu, sad je već naveliko u fazi širenja po vrtu i osvajanja terena.

Nema komentara:

Objavi komentar